Proč zvolit samonivelační betonovou podlahu?

klasická betonová podlaha - řezLitá betonová podlaha se vyznačuje vysokou pevností v tlaku i ohybu. V porovnání s běžnou betonovou podlahou zhotovenou starou a nevyhovující metodou se jedná o kapitální rozdíl. Rozdíl pevností betonové podlahy je zapříčiněn způsobem zpravování. Samonivelační betonová podlaha se nemusí vybrovat ani hutnit, klasická betonová podlaha ano, ale jak dostat vibrační válec na stavbu? - pro to by měla být volba lité betonové podlahy jasnou volbou pro všechny stavaře a stavebníky.

Nová generace betonových podlah

nová generace betonových podlahBetonová podlaha, která není pevně spojená s podkladní vrstvou, ale je zpravidla ukládána na tepelné a kročejové izolace, to je těžká plovoucí podlaha. Nejnovější způsob realizace podlahových konstrukcí vyžaduje betonové podlahy s lepšími pevnostními parametry, než nabízejí klasické cementové potěry. Nová generace litých betonových podlah přesně splňuje požadavky kladené na moderní skladbu podlah - tepelně a hlukově izolované betonové podlahy.

Objemová hmotnost betonové podlahy

Objemová hmotnost stavebních hmot se silně liší a ač se to nezdá, tak u betonových podlah je rozdíl váhy na 1m3 celkem razantní. Na objemovou hmotnost betonové podlahy má hlavně vliv kamivo, které se ale do potěrových betonů nepoužívá. U potěrových betonových podlah tak hraje největší vliv hutnost materiálu. 

Pro výrobu betonových podlah se nejčastěji používají tři druhy betonu:

Víte že...

v českém internetu je několik desítek tisíc tisíc výrazů s výskytem slov zvedání rohů betonové podlahy, praskání betonové podlahy, vyrovnání betonové podlahy? Litá betonová podlaha je sázka na jistou!

Beton

Tímto slovem se označuje stavební prvek - umělý kámen. Samonivelační potěry mají z potěrových materiálů k umělému kameni nejblíže. Vyznačují se vysokou pevností v tlaku i ohybu. Tepelná vodivost samonivelačního potěru je několikanásobně lepší než u potěru zavlhlého!

Betonové podlahy

vyráběné technologií samonivelačních potěrů jsou vhodné jako podkladní vrstva pro většinu finálních krytin. Snižují cenu stavby protože není nutné provádět nákladné vyrovnávání betonové podlahy nivelačními stěrkami ani broušením!

Litá betonová podlaha

se vyrábí ve specializovaných betonárnách - výrobce lité podlahy garantuje - na rozdíl od klasických potěrových betonů - jak pevnost v tahu tak i v ohybu. Lité betonové podlahy mají další řadu výhod, přesvědčte se sami...

Anhydritové betonové podlahy

se vyrábějí většinou jako samonivelační. Vyráběný produkt od různých výrobců se liší jen minimálně. Anhydritové podlahy jsou ideální pro realizaci těžkých plovoucích podlah, pevnost anhydritové podlahy je vyšší než podlahy cementové a tak je možné ji ukládat v nižší vrstvě. Oproti samonivelační cementové podlaze je výška nižší o cca 10 mm a oproti zavlhému cementovému potěru je to až o 50 mm! V porovnání cena-výkon vychází anhydritová podlaha nejlépe. Díky anhydritové podlaze je možné zvýšit skladbu izolací, sníží se odezva regulace podlahového topení a tím se snižují i náklady na vytápění.

Cementové betonové podlahy

se v občanské výstavbě nahradili anhydritovou podlahou, ale jsou stále místa kde má betonová cementová podlaha co nabídnout. Betonové podlahy na bázi cementu jsou vyráběné v široké škále a s rozličnými vlastnostmi. Nejdražší typ betonové podlahy jsou podlahy průmyslové, které převyšují i cenu anhydritových podlah. Materiál je vyráběn podle přísných norem a výlučně na betonárnách. Další, potěrové samonivelační cementové betony je možné používat jen v interiéru, jsou vhodné pro použité těžké plovoucí podlahy a hodí se do garáží, bazénů, závodních kuchyní a pod. Klasické cementové potěry jsou vhodné i do exteriéru, ale nabízejí oproti samonivelačním potěrům menší pevnosti a tak jsou vhodné spíš na pevný podklad

Anhydritové podlahy